SiteMAGE – phần mềm quản lý dự án, quản lý tài liệu, quản lý vật tư & kho công trình xây dựng.
SiteMAGE là phần mềm SAAS (phần mềm dịch vụ) thế hệ mới nhất, tập trung chuyên sâu cho ngành xây dựng & công trình.
Sứ mạng của SiteMAGE là tận dụng những lợi ích của công nghệ 4.0 nhằm nâng cao hiệu quả quản lý dự án, quản lý vật tư, nâng cao năng suất công việc, giảm thiểu thất thoát và tăng lợi nhuận của các doanh nghiệp.